ASFALTOVÉ PÁSY  |  PVC FOLIE  |  TRAPÉZOVÉ

PVC folie

Jednou ze základních úloh střechy je ochrana objektu proti srážkové a provozní vodě v kapalném i tuhém skupenství. Hydroizolační vrstva je zpravidla částí stavby nejvíce namáhanou klimatickými vlivy (deštěm, sněhem, kroupami, prudkými teplotními změnami, ozónem, UV-zářením, větrem atd.) a musí svými vlastnostmi všem těmto vlivům dlouhodobě odolávat.

PVC folieHydroizolační fólie obsahující ve své materiálové bázi PVC jsou v současné době nejpoužívanějším typem hydroizolačních fólií pro ploché střechy na českém i evropském trhu. Jsou jedním z nejstarších typů umělohmotných povlakových hydroizolací. Patří do skupiny termoplastických fólií spolu s fóliemi polyolefinickými, fóliemi s nízkým obsahem asfaltů (POCB, ECB).

Všeobecnými, základními charakteristikami hydroizolačních fólií jsou:

 • nízká plošná hmotnost do cca 3 kg /m2 
 • fólie jsou pokládány jako jednovrstvé izolace
 • běžná šířka fóliových pásů je 2 m a tím zmenšuje počet svárů v ploše 
 • u většiny typů fólií není omezení z hlediska sklonu střechy
 • vysoká průtažnost a vynikající ohebnost a tvárnost, umožňující vypracování tvarově náročných detailů a přenos a absorbování pohybů a deformací spodních vrstev střešního souvrství 
 • ohebnost a tvárnost za nízkých teplot, možnost pokládky i v zimním období bez omezení 
 • z hlediska prostupu vodních par má většina typů fólií nízký difúzní odpor, což je předurčuje jako vynikající sanační materiál pro tzv. nedestruktivní sanace havarijních plochých střech (tj. překrytí havarované střešní krytiny bez jejího odstranění, pouze s případnou perforací stávajícího živičného pláště tak, aby byl umožněn odvod vlhkosti ze souvrství střešního pláště z prostoru pod živičnou krytinou celou plochou nové sanační fólie do venkovního prostředí)
 • svařování horkým vzduchem (výrazné snížení rizika požáru, bez použití plamene)
 • odolnost vůči teplotním vlivům v rozmezí od - 40 °C do + 130 °C
 • odolnost vůči UV-záření a dalším klimatickým vlivům bez dalších ochranných vrstev, posypů, nátěrů atd. 
 • odolnost vůči běžným průmyslovým zplodinám 
 • díky široké paletě barev a kompletačních a tvarových prvků mají odborně položené fóliové krytiny velmi příznivý výsledný estetický účinek             

PVC je tvrdý a nepoddajný materiál. Pro dosažení potřebné ohebnosti a tvárnosti výsledných fólií se dnes používají při jejich výrobě dvě základní metody:

 • měkčení pomocí monomerních nebo polymerních tekutých změkčovadel
 • kopolymerizace nebo legování PVC s etylen-vinyl-acetátem (PVC/EVA)

PVC folie

Fólie na bázi PVC měkčené tekutými změkčovadly

Pro změkčení výchozího materiálu se používají buďto monomerická nebo polymerická tekutá změkčovadla, přidávaná do výchozí směsi. Jako monomerická změkčovadla se v současné době nejčastěji používají ftaláty. Nevýhodou takto měkčených fólií je, že monomerická změkčovadla mohou za určitých katalyzujících podmínek z materiálu fólie unikat. Důsledkem této migrace je snížení původní ohebnosti fólie, její křehnutí a současně i ztráta na objemu, která se prakticky projevuje jako její smrštění. Tento únik změkčovadel fólie na bázi monomerně měkčeného PVC způsobuje především její dlouhodobý přímý styk s asfaltovými a dehtovými výrobky a v poněkud menší míře i dlouhodobý styk s pěnovými polystyreny. V praxi se tato materiálová nesnášenlivost řeší konstrukčně vhodnou skladbou střešního souvrství, zpravidla vložením separační vrstvy. Pro tento účel se pro separaci fólií od asfaltů a dehtů používají desky z minerálních vláken nebo netkané rouno. Pro separaci od pěnových polystyrenů se obvykle používá rovněž netkané polyesterové nebo polypropylenové rouno nebo rohož ze skelného rouna o hmotnosti min. 120 g/m2. Při volbě vhodné separační vrstvy je však třeba uvažovat i z hlediska požárního, především požadavek na schopnost střešní skladby šířit oheň, viz ČSN 73 0802 a 73 0804.      

Standardní barvou PVC fólií je světle šedá barva, mnozí výrobci však nabízejí různé barevné varianty. Fólie pro mechanické kotvení jsou obvykle vnitřně vyztužené mřížkou z polyesterových vláken, fólie určené pod zátěž (dlažbu, vrstvu oblázků, vegetační souvrství atd.) mají zpravidla vložku ze skelných vláken zaručující jejich rozměrovou stabilitu. 
Předností fólií je vedle příznivé ceny jejich ohebnost, tvárnost, a především vynikající svařitelnost. Proto je tento typ fólií stále nejvýrazněji převažující na všech evropských trzích. 
Na českém trhu jsou fólie zastoupeny celou řadou známých výrobků.

Námi nejčastěji používané výrobky: DEKPLAN, SIKA SARNAFIL, PROTAN

DEK Sika Protan

                                       

Fólie na bázi PVC/EVA

Fólie vyrobené legováním makromolekul PVC a EVA byly vyvinuty a uvedeny na trh v Německu počátkem 70. let v reakci na tehdejší dětské nemoci monomerně měkčených fólií jako jejich kvalitnější varianta. Principiální rozdíl mezi fóliemi PVC a PVC/EVA spočívá ve skutečnosti, že fólie vyrobené legováním dvou pevných látek neobsahují žádná migrující tekutá změkčovadla, tedy hlavní slabinu fólií z PVC, jsou tak bez problému: 

 • jsou bezpečně dlouhodobě snášenlivé s živicemi a pěnovými polystyreny
 • jejich životnost je díky tomu výrazně vyšší - zkoušky umělého stárnutí prokázaly jejich životnost delší jak 40 let. Současně si ale fólie měkčené legováním PVC a EVA zachovaly všechny příznivé vlastnosti fólií PVC
 • mají velmi dobrou ohebnost i za nízkých teplot
 • vyznačují se vynikající svařitelností
 • mají nízký faktor difúzního odporu, což je naopak problémem ostatních typů hydroizolačních fólií snášenlivých s asfalty a pěnovými plasty

Fólie typu PVC/EVA jsou tedy v souhrnu svých vlastností ideální povlaková hydroizolace pro nedestruktivní sanace zavlhlých střešních souvrství se stávající živičnou povlakovou krytinou.
Pro mechanické kotvení a lepení se tyto fólie vyrábějí v tloušťkách od 1,8 mm do 2,2 mm jako homogenní fólie kašírované na spodní straně polyesterovým rounem případně v kombinaci se skelnými vlákny. Skelná vlákna zde mají funkci požární nosné vrstvy a tento typ fólie se používá v případě montáže na desky z pěnového polystyrenu nebo na dřevěné spalitelné bednění. Pro zátěžové střechy se používají nekašírované fólie v tloušťkách 1,2 mm nebo 1,5 mm.
Základními barvami fólií typu PVC/EVA jsou bílá a světlešedá, další barvy (zpravidla cihlově červená, antracitová, olivově zelená, modrá atd.) mají obvykle mírně vyšší cenu danou obsahem příslušných pigmentů. 
Na českém trhu je tento typ fólií zastoupen německým hydroizolačním systémem Evalon.

POKRAČOVÁNÍ PVC FOLIÍ ZDE  >> 

 

ASFALTOVÉ PÁSY  |  PVC FOLIE  |  TRAPÉZOVÉ
 
Úvod Aktuality O firmě Fotodokumentace Ke stažení Kontakty