Ploché střechy

Plochá střecha a konstrukce ploché střechy musí být navržena tak, aby po dobu své životnosti byla schopna odolávat vnějším vlivům, které na ni působí (déšť, sníh, kroupy, ozón, UV...

 

 

NAVRHOVÁNÍ A REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH

collegium ploche strechy2

Ploché střechy dělíme dle užitého materiálu:

Asfaltové modifikované pásy

PVC folie

Trapézové

Střešní konstrukce musí být navržena tak, aby po dobu své životnosti byla schopna odolávat veškerým vnějším vlivům, které na ni působí, zatížení (deštěm, sněhem, kroupami, prudkými teplotními změnami, ozónem, UV-zářením, větrem)  a dalším dynamickým a biologickým  vlivům.

Vodotěsnost střešního pláště je nejdůležitější vlastností střechy, která přímou úměrou ovlivňuje životnost konstrukce. Minimální dovolený sklon střechy je určen normovou hodnotou 1%, ale vzhledem k náročnosti provádění a nutné technologické kázni při tomto minimálním spádování se doporučuje navrhovat střechy s minimálním sklonem 2%.

Ploché střechy lze dělit do několika skupin podle různých kritérií:

Dle počtu plášťů

 • jednoplášťové - střechy bez vzduchové mezery
 • dvouplášťové - střešní plášť se dělí na spodní a horní plášť, které jsou vzájemně odděleny provětrávanou vzduchovou mezerou

Dle způsobu využití střešní plochy

 • střechy, u kterých se neuvažuje s pravidelným provozem (netýká se běžné údržby střechy a případných instalovaných zařízení)
 • provozní
 • terasy - vrchní vrstva střešního pláště je tvořena pochůznou vrstvou (dlažba, kamenivo)
 • parkoviště - střešní plášť je ukončen pojízdnou vrstvou (dlažba, asfaltová nebo betonová vozovka)
 • zatravněné střechy - střešní plášť je ukončen vegetační vrstvou (extenzivní nebo intenzivní ozelenění - dle výšky vegetačního substrátu a typu rostlin)

Dle pořadí vrstev

 • klasické pořadí vrstev - hydroizolační vrstva je umístěna nad tepelnou izolací a dalšími vrstvami střešního pláště (kromě provozních úprav)
 • obrácené pořadí vrstev - tepelná izolace je umístěna nad hydroizolační vrstvou, je vystavena plně působení srážek a musí být proto z nenasákavého materiálu (např. extrudovaný polystyrén)
 • kombinované pořadí vrstev (tzv. DUO střechy) tepelná izolace je umístěna částečně pod (40%) a částečně nad (60%) hydroizolační vrstvou

Dle nosné konstrukce

 • nosná konstrukce z betonu
 • nosná konstrukce z kovových profilů a trapézového plechu
 • nosná konstrukce ze dřeva.

 

Realizované zakázky

Fotogalerie-strechy

Prohlédněte si střechy, které jsme opravili, natírali, měnili střešní krytinu apod. Realizovali jsme již stovky zakázek, prohlédněte si naši fotogalerii!

P1050577   P1120368   P1060785   P1120570

Ploché střechy

DSC 9676

Jsme specialisté na ploché střechy - zatravněné střechy, parkoviště, terasy, provozní střechy jednoplášťové i dvouplášťové.

P1130942   P1140133    P1140155   P1130476

BíléStřechy.cz

Bile-strechy

Hydroizolační nátěry střešních měkčených PVC fólií,  prodlužujících výrazně jejich životnost. Ušetřete za údržbu střechy !

2   3   4   1